ivanradman.com
ENGLISH  HRVATSKI  DEUTSCH  ITALIANO
HOME  SLIKE  CRTEŽI  PORTRETI  FOTOGRAFIJA  OSVRT  E-SHOP  UMJETNIK  KONTAKT  
RIJEČ KRITIKE||

akademik Tonko Maroević
 

Masline Ivana Radmana

Ciklus crteža ugljenom posvećen maslinama pokazuje kako mladi slikar Ivan Radman umije ekstrahirati iz prirode specifične energetske silnice, a pritom ne iznevjeriti karakter discipline i medija kojima se koristi, niti opteretiti kadar suvišnim mimetičkim ili narativnim detaljima. Poštujući do kraja čistoću papirnate bjeline i ekspresivnost karbonske crnine, on uspijeva na tom temeljnom kontrastu izgraditi dinamičan i često upravo dramatičan sustav. S jedne strane crna crta upisuje granice i podjele, s druge bijela površina produžuje prostor ritmičkih odjeka upisanoga sve do beskraja.


Korupus pojedinoga stabla naznačen je pravom nervaturom mrlja i poteza, razgranati dijelovi odvajaju se od središta reskim dijagonalnim usmjerenjima ili pak oštrokutnim otklonima. Od jezgrene tamnine slojevi se postupno izbjeljuju prema rubovima. U nekim kompozicijama prevladavaju organski tokovi, ali umjesto mekoće i zaobljenosti obrisa preferiraju se čvornati, kvrgavi i zrakasto raspršeni potezi. Umjesto da miluje objekt koji mu pozira crtač kaptira oporu svjetlosnu emanaciju ekstatično bujnoga raslinja.

Mnogi su potezi ugljena povučeni na neutralnoj (apsolutnoj) pozadini i debla sugeriranih oblika korijene se isključivo u autorovoj imaginaciji. Ni u slučajevima gdje su prostorni planovi ipak naznačeni ponekom crtom krajaolika ili gravitacionoga uporišta, nije došlo do ustupaka deskripciji, jer su apscise i ordinate kadra prebačene na ekskluzivno dvodimenzionalnu ravninu te su tako održale autonomiju likovnih znakova (a ne potpale pod kriterije vrijednosti, prepoznatljivosti, sličnosti).

Zaključujući, možemo kazati kako strogim viđenjem i dosljednim bilježenjem mladi Ivan Radman dokazuje svoju crtačku sposobnost i obećanje kreativnog zrenja.

akademik Tonko Maroević
Zagreb, 2004.

Copyright © 2002 – Ivan Radman, All Rights Reserved.